top of page

başvur

Başvuru Tarihleri

Program Tarihleri

Disiplinler

Sis konuk sanatçı programı görsel sanatlar, küratörlük, edebiyat, müzik, mimari, performans, tiyatro ve tasarım alanlarında çalışan sanatçı ve araştırmacıları ağırlamaktadır.

Başvuru Süreci

Seçim Süreci

Sis Konuk sanatçı programına, kariyerinin başında ya da ortasında bulunan, Türkiyeden ya da yurtdışından görsel sanatçılar, Küratörler, Edebiyat, Müzik, Mimari, performans, tiyatro ve tasarım alanlarında çalışan kişiler başvurabilir.

Başvuru için başvuranın portfolyosu ve 500 kelimeyi aşmayan niyet mektubu ile birlikte 10-30 Haziran, 10-30 Temmuz, 10- 30 ağustos 2023 tarihlerinden kendine uygun olan zaman dilimini ya da dilimlerini belirterek sisresidencyart@gmail.com adresine başvurusu belgelerini pdf olarak göndermelidir. 

Sis konuk sanatçı programı başvuru yapan kişilerin portfolyoları, niyet mektupları ve başvuru yapmış olduğu zaman dilimi referans alarak, danışma kurulu tarafından ortak bir kararla sanatçıları seçer.  Seçilen kişiler ile programın detaylarına dair bir ön bilgilendirme görüşmesi yapılır. Seçim sürecinde yaş, cinsiyet, ırk ya da eğitim seviyesine göre kısıtlama yapılmaz. 

Her başvuru dönemi için 4 sanatçı seçilecektir.

Süre

Ücretler ve Destek

20 gün

Sis konuk sanatçı programına katılım ücretsizdir.

Katılımcılara herhangi bir ücret ödenmemektedir. Katılımcılar program süresince harcayacakları üretim ve seyahat giderleri için fon bulma konusunda teşvik edilir.

Beklentiler

Sis Sanatçıların belirlenen zaman dilimleri içinde en fazla 20 en az 15 gün Pembe Hanım Konağı’nda konaklamalarını ister. 
Sis sanatçılardan konaklama sürecinde bir portfolyo sunumu ve süreç sonu sunumu yapmasını bekler ( Sunumun yapılacağı yer, zaman, izleyici sayısı değişkenlik gösterir.) 


Sanatçılara Perşembe ve Ordu coğrafyasının kendisini bir atölye olarak sunar . Süreç içinde yerel kültür sanat aktörleri, sanatçılar ve Perşembe halkı ve coğrafyası ile iletişim içerisinde olmasını bekler. 
Sis sanatçılardan Perşembede bulunduğu süreç içerisinde Sis'in yapacağı etkinliklere katılmasını bekler.


Sanatçılar konaklama sürecinde bir eser üretmek zorunda değildir ama üretmek istemesi halinde gerekli imkanlar Sis ekibi tarafından yaratılmaya çalışılır. 


Sanatçılar 20 günlük süre içinde Pembe hanım konağına hiç bir ödeme yapmazlar, konağın bütün giderleri Sis ekibi tarafından karşılanır.
Sanatçılar Konaklama dışında bütün yaşam ve yol masraflarından kendileri sorumludurlar. 

Katılımcıların Sis görsel arşivine ve koleksiyonuna katkıda bulunmaları beklenir ve program süresince yapacağı sosyal medya paylaşımlarında Sis bilgisini vererek paylaşım yapmasını bekler.

Katılım Şartları

Konaklama & Atölye

Perşembe, “Pembe Hanım Konağı”

  • Doğayla iç içe, ferah ve ortak kullanımlı çalışma alanları

  • Kişiye özel iki kişilik oda (birlikte üretim yapan ikili sanatçı insiyatiflerini ağırlamak için uygundur) ve banyolar iki ayrı odanın ortak kullandığı şekilde tasarlanmıştır.

  • Katılımcıların kendi yemeklerini pişirebilecekleri tam donanımlı ortak mutfak (Katılımcılar her pazartesi olan pazarda yerel üreticilerden sağlıklı ve temiz gıdalarını edinebilirler.)

  • Yavaş şehir, yavaş üretim… Yavaş şehir olarak seçilen Perşembe’nin sessizliği ve dinginliğinde üretim yaparken bir yandan da komşularınızın hikayelerinden ve yakınlığından ilham almaya hazır olun.

  • Sanatçıların programlarına uyacak şekilde organize edilecek sörf ve yoga dersleri ve gezi programları

  • Haftalık düzenlenen sanatçı buluşmaları ile yerel sanatçılarla ve diğer misafirlerle sohbetler ve portfolyo sunumları.

Katılımcıların portfolyo sunumları ve niyet mektuplarıyla sisresidencyart@gmail.com adresinden başvurularını göndermeleri beklenir.

10-30 Haziran 2023
10-30 Temmuz 2023
10-30 Ağustos 2023

Başvurular 1 Mart 2023 tarihine kadar kabul edilecektir.

Değerlendirme Tarihi

01 Mart 2023-12 Mart 2023

Sonuçların Açıklanması

15 Mart 2023

bottom of page