top of page
1W9A7547.JPG

Gözde Ju

1992 yılında Adana`da doğdu. 

2009 yılında Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Baskı Sanatları bölümünden 2015, çift anadal olarak başladığı Resim Bölümünden ise 2016 yılında mezun oldu. Baskı Sanatları bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek Lisans süresince Baskiresmin deneysel yolculuğuna odaklandı ve “Çağdaş Baskıresim Sanatında Mekânsal Arayışlar” konulu teziyle yüksek lisans derecesini elde etti. Aynı bölümde Sanatta Yeterlik ders dönemini de tamamladıktan sonra  Almanya'ya yerleşti. Frankfurt Kültür ofisinin desteklediği sanat merkezi olan AtelierFrankfurt e.V. `da yarı destekli, fonlu olarak atölye hakkı kazandı. Sanatçı, güncel olarak Almanya'nın Frankfurt kentindeki atölyesinde sanat üretimlerine devam ediyor ve sanat alanında üretimlerini sürdürüyor. Bunun yanında 2022 yılından bu yana Frankfurt’ta yer alan ve bağımsız bir sanat alanı olan “Austellungsraum EULENGASSE” nin yönetim kurulundadır. Burada proje yürütücülerinden birisi olarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. 

artist statement. / sanatçının ifadesi.

In the most general form, she uses different materials such as found photographs, textile as a tool in her works aiming to touch upon the issues of identity, culture, memory, gender and belonging. The artist is researching the relationship of concepts such as memory and culture with space.
Gözde Ju aims to point out the reality and uncertainty of memories, past and consciousness by benefitting from the found photographs and dowery. She also aspires to make roles of women and concepts of identity, gender and memory questionable.The objects that she uses, beyond being only remembrance, express the socio-cultural content. These make cultural memory which is anchored in the time and space visible.

En genel biçimde, kimlik, kültür, hafıza, cinsiyet ve aileye ait olma konularına dokunmak amacıyla eserlerinde bulundukları fotoğraflar, tekstil gibi çeşitli materyaller kullanmaktadır. Sanatçı, hafıza ve kültür gibi kavramların uzayla ilişkisini araştırıyor.Gözde Ju, bulunduğumuz fotoğraflardan yararlanarak anıların, geçmişin ve bilincin gerçekliğini ve belirsizliğini vurgulamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda kadınların rollerini ve kimlik, cinsiyet ve hafıza kavramlarını sorgulanabilir kılmayı amaçlamaktadır.Kendisinin kullandığı nesneler, sadece hatıraların ötesinde, sosyo-kültürel içeriği ifade eder. Bunlar, zaman ve mekanda yerleşik olan kültürel hafızayı görülebilir hale getirir.

a portrit of a happy families.jpg

"A Portrait of Happy Family" Mixed Media , Free Hand Machine Embroidery, Lace, 2023, Size variable to space installed, 240x290 cm

IMG_0056 Large.jpeg

“An Ordinary Togetherness“ Freehand Machine Embroidery, 2022, 140x190cm

Dream of Home 2.jpg

“The Dream of Home” Freehand Machine Embroidery on textile, 2022, 220x190cm

a portrait of a happy families._detailpg.jpg

"A Portrait of Happy Family" , detail.

a portrait of happy families.jpg
dream of home_detail.jpeg
the dream of home detail.jpeg

“The Dream of Home“ , detail.

“The Dream of Home” , detail.

"A Portrait of Happy Family" , detail.

bottom of page