top of page
kadir-kayserilioglu.jpg

Kadir Kayserilioğlu.

eğitim. / education.

Marmara Üniversitesi, Resim Bölümü, Sanatta Yeterlilik, 2018 – 2022 Yeditepe Üniversitesi, Plastik Sanatlar Bölümü, Yüksek Lisans, 2012 – 2017 UMPRUM, Çekya, Intermedia Confrontation, Erasmus, 2014
Yeditepe Üniversitesi, Grafik Tasarım, Lisans, 2005 – 2010

Marmara University, Painting, Proficiency in Art, 2018 – 2022 Yeditepe University, Plastic Arts, Master Degree, 2012 – 2017 UMPRUM, Czech Republic, Intermedia Confrontation, Erasmus, 2014 Yeditepe University, Graphic Design, Bachelor's Degree, 2005 – 2010

kişisel sergiler. / personal exhibitons.

Geçmiş Yabancı Bir Gezegendir, The Pill, 2021
Arkadaşlarla Bir Akşam Yemeği, Küratör: Aslı Seven, Bilsart, 2019

The Past Is An Alien Planet, The Pill, 2021
A Dinner With Friends, Curator: Aslı Seven, Bilsart, 2019

seçilmiş karma sergiler. / selected group exhibitions & screening.

VRAL: Milan Machinima Festival, Düzenleyen: Matteo Bittanti, İtalya, 2022
Koro Halinde: Ashkal Alwan, Küratör: Aykan Safoğlu, Lübnan, 2022
Tabiatımız: Emin Barın Han, 2020
Debris: Abstract Stories of Urban Distortion: Küratörler: Ulya Soley & Fatma Çolakoğlu, PROYECTOR ́20, Madrid, İspanya

I ME CE, Hub İstanbul, 2019
Darağaç IV: Lüzum, 2019
Evin Hatırladıkları: Bir İmge Dersi, Düzenleyen: Zeynep Sayın, Bozlu Art Project, 2019 Ortak Stratejilerin Gösterisi, Küratör: T. Melih Görgün, Akbank Sanat, 2019 Curriculum Vitae, Sub, 2019
Meta’staz, Marmara Pera Hotel, 2019
Poltergeist, Space Debris Art, 2018
Darağaç III, 2018
Instants Vidéo Numériques Et Poétiques, Sapienza Üniversitesi, İtalya, 2018
.EXE: Santralistanbul, 2017
Klausura, UMPRUM, Çekya, 2014
Bursa Ressamlar Derneği, Mylos Galeri, Yunanistan, 2012

VRAL: Milan Machinima Festival, Organiser: Matteo Bittanti, İtalya, 2022
in chorus - Ashkal Alwan, Lebanon, 2021-2022, Curator: Aykan Safoğlu
Our Nature - Emin Barın Han, 2020
Debris | Abstract Stories of Urban Distortion - Curators: Ulya Soley & Fatma Çolakoğlu, PROYECTOR ́20, Madrid, Spain, 2020

I ME CE - Hub İstanbul, 2019
Darağaç IV: Lüzum - 2019
What Home Remembers: A Class of Image - Organiser: Zeynep Sayın, Bozlu Art Project, 2019 A Spectacle of Collaborative Strategies - Curator: T. Melih Görgün, Akbank Art, 2019 Curriculum Vitae - Sub, 2019
Meta’staz - Marmara Pera Hotel, 2019
Poltergeist - Space Debris Art, 2018
Darağaç III - 2018
Instants Vidéo Numériques Et Poétiques - Sapienza University, Italy, 2018
.EXE - Santralistanbul, 2017
E X P O S U R E - Bina, 2017
Klausura - UMPRUM, Czech Republic, 2014

tez ve makaleler. / thesis and artciles.

Posthümanist Bir Bakışla Sanat Olarak Bilgisayar Oyunları
Sanatta Yeterlilik Tezi, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Bölümü, 2021

Vaporwave Estetiği Üzerinden Nostalji Olgusunu Düşünmek Marmara Üniversitesi, Sanat Tasarım Dergisi, 2020
ISSN: 2529-007X

Çağdaş Sanat ve Bilgisayar Oyunları Türkiye’de ve Türkiye’den Oyun Çalışmaları Nobel Yayınları, 2020
ISBN: 978-625-402385-9

Hareketli İmgelerde Punctum
Marmara Üniversitesi, Sanat Tasarım Dergisi, 2019 ISSN: 2529-007X

Erken Modern Çağ ve Avangard Sanatta Akılcılık Eleştirileri, 2017 Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Plastik Sanatlar Bölümü

Video Games As Art With A Posthumanist Perspective Proficiency in Art Thesis, Marmara University, Painting, 2022

Considering The Phenomenon of Nostalgia Through The Aesthetics of Vaporwave Marmara University, Art-Design Journal, 2020
ISSN: 2529-007X

Contemporary Art and Video Games Game Studies In and From Turkey Nobel, 2020
ISBN: 978-625-402385-9

Punctum In Moving Images
Marmara University, Art-Design Journal, 2019 ISSN: 2529-007X

Criticism of Rationalism In Early Modern Era And Avant-garde Art Masters Degree Thesis, Yeditepe University, Plastic Arts, 2017

yarışma&ödüller. / competitions&awards.

Akbank 37. Günümüz Sanatçılar Ödülü Sergisi, 2019 Mamut Art Project, 2019
FABİSAD, Gio Ödülleri, 2018
Rota Sanat Yarışması, 2018

Bazaart Sanat Yarışması Sergisi, 2018
Odeabank O’Art Sanat Yarışması, Başarı Ödülü, 2017

Akbank 37th Contemporary Artist Prize Exhibition, 2019 Mamut Art Project, 2019
FABISAD, Gio Awards, 2018
Rota Art Competition, 2018

Bazaart, 2018
O’Art Odeabank Art Competition, Achivement Award, 2017

Arkadaşlarla Bir Akşam Yemegi.JPG
Gecmis Yabancı Bir Gezegendir.jpg
bottom of page