top of page
PINAR BORA.jpg

Pınar Bora

Pınar Bora, İstanbul’da doğdu.2005 yılında burslu olarak girdiği Beykent Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı’nda, Asım İşler, Cengiz Çekil, Zekiye Sarıkartal ve Adem Genç atölyelerinde çalıştı. Lisans eğitimini 2010 yılında tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Çalışmalarında, 20. yüzyılın dönüm noktalarında yaşanmış ikonik sahneleri, fotoğrafları üzerinden yeniden yorumluyor.  1960’lardan bu yana sanatın bir parçası olan ve geçmişte üretilmiş eserleri alıntılamaya dayanan temellük sanatı için Hal Foster “Yanılsamayı teşhir eden temellük sanatı izleyiciden yüzeylerine eleştirel bir şekilde bakmasını ister” demişti. Böylelikle sanatçı, postmodernist çerçevede temsillerin gerçekliğe gönderme yapıp yapmadığını ya da ne şekilde yaptığını sorguluyordu. Bora’nın temellük ettiği görüntülerden oluşan çalışmaları da toplumsal belleğin dehlizlerinde bir yerde var olan sunulu imgelerin belgesel niteliğini ve gerçekliğini sorgularken, çağın beklentilerini karşılamak için kurgulanan kimliklerin kamunun belleğindeki konumunu yitirmesini, malzemeyi eritip deforme ederek vurguluyor. Pınar Bora çalışmalarını İstanbul’da bulunan  atölyesinde sürdürmektedir.

eğitim. / education.

2020-2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı (devam ediyor)

2010-2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Eğitim Bilimleri

2005-2010 Beykent Üniversitesi 

Resim Bölümü(Burslu)

2020-2022 Çanakkale Onsekiz Mart University

Master's Degree Programme in Anasanat (Continues in Education)

2010-2011 Yıldız Teknik University

Educational Sciences

2005-2010 Beykent University

Picture section (100% of the scholarship)

01-pınar bora.jpg
Bir Hayalim Var, plastik ve metal alaşım üzerine kuru boya ve mürekkep, 82x82 cm, 2021
02-pınar bora.jpeg
Bir Hayalim Var, plastik ve metal alaşım üzerine kuru boya ve mürekkep, farklı boyutlar, 2021
03-pınar bora.jpg
Bir Hayalim Var, plastik ve metal alaşım üzerine kuru boya ve mürekkep, 10x12 cm, 2023
bottom of page