top of page
Rana_Kelleci

Rana Kelleci

eğitim. / education.

2020 Yüksek Lisans: Görsel Sanatlar & Görsel İletişim Tasarımı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
2016 Lisans: İşletme, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul.
2012 International Baccalaureate Diploma, Eyüboğlu Koleji, Istanbul.

Education 2020 MA in Visual Arts & Visual Communication Design, Sabanci University, Istanbul Supervisor: Selim Birsel
2016 BA in Business, Ozyegin University, Istanbul
2012 International Baccalaureate Diploma, Eyuboglu College, Istanbul

iş deneyimi. / work experience.

2022-Güncel Eğitim Asistanı: “Major Works in Western Art”, Bratislav Pantelic, Sabancı Üniversitesi.
2019-Güncel Bağımsız küratör. Güncel sergi: Silvia Bener, “Yüzeyin Ötesinde: Su”, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi
2016-Güncel Bağımsız yazar: Sanat Dünyamız, Milliyet Sanat, Art Unlimited, 5Harfliler.
2018-2020 Eğitim asistanı, Sabancı Üniversitesi.

2022-Current Education Assistant: “Major Works in Western Art”, Bratislav Pantelic, Sabancı University.
2019-Current Independent curator. Current exhibition: Silvia Bener, “Beyond the Surface: Water”, Kale Design and Art Center
2016-Current Independent writer: Our Art World, Milliyet Sanat, Art Unlimited, 5Harfliler.
2018-2020 Educational assistant, Sabancı University.

ödül&burslar / awards&scholarships.

2020 38. Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü

2020 Tam Burs, Salzburg Summer Academy

2018 Tam Burs, Görsel Sanatlar & Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı, Sabancı Üniversitesi

2014 Akademik Başarı Bursu, İşletme Lisans Programı, Özyeğin Üniversitesi

2020 38th Akbank Contemporary Artists Award
2020 Full Scholarship, Salzburg Summer Academy
2018 Full Scholarship, Visual Arts & Visual Communication Design Master's Program, Sabancı University
2014 Academic Merit Scholarship, Bachelor of Business Administration, Özyeğin University

atölyeler. / workshops.

2020 Salzburg Academy, Montage My Beautiful Friend, Eli Cortinas
2018 Nesin Sanat Köyü, Duygular, Bedenler, Kentler, Fulden İbrahimhakkıoğlu, Emre Koyuncu, Onur Eylül Kara
2017-2018 Bağımsız Atölye, Neriman Polat
2017 British Council Art Writing Workshop, Ben Eastham, İstanbul

2020 Salzburg Academy, Montage My Beautiful Friend, Eli Cortinas
2018 Nesin Art Village, “Emotions, Bodies, Cities”
Fulden İbrahimhakkıoğlu, Emre Koyuncu, Onur Eylül Kara

2017-2018 Independent Workshop, Neriman Polat
2017 British Council Art Writing Workshop, Ben Eastham, İstanbul

sergiler. / exhibitons.

2022 “On Intimacy”, Kunsthalle Darmstadt

2020 “38. Akbank Günümüz Sanatçıları Sergisi”, Akbank Sanat, İstanbul

2019 Kişisel sergi: “Making their way from our insides to out”, FASS Art Gallery, Sabancı Üniversitesi, İstanbul

2018 “Photography Matters”, FASS Art Gallery, Sabancı Üniversitesi, İstanbul

2022 “On Intimacy”, Kunsthalle Darmstadt
2020 “38. Akbank Contemporary Artists Exhibition”, Akbank Sanat, İstanbul
2019 Personal Exhibition: “Making their way from our insides to out”, FASS Art Gallery, Sabancı University İstanbul
2018 “Photography Matters”, FASS Art Gallery, Sabancı University, İstanbul

4_edited.jpg
3_edited.jpg
2_edited.png
bottom of page