top of page

çağdaş sanatçı programı.

Atmosferin aşağı katmanlarındaki buhardan ya da küçük su taneciklerinden oluşmuş olan bulutların alçalarak yeryüzüne değin inmesiyle oluşan duman olan SİS'in bir diğer anlamı da ordunun yer değiştirişlerini, devinimlerini düşman gözünden kaçırmak için o yerde özel olarak oluşturulan dumandır. Ordu Şehri'nin tarihselliği ve coğrafi topoğrafyası ile özdeşleşen SİS isminin Çağdaş Sanat Alanı'ın ismi olmasındaki ana etmen bu iki dinamiğin şehrin haleti ruhiyesini yansıtmasından gelir. Bu anlamda  yaratılmak istenen çağdaş sanat alanında gerçekleşecek olan sanat projelerinde Yurt dışından ve Türkiye'nin diğer şehirlerinden sanat olaylarının bir SİS'in inmesi gibi, Bu alanda toplamak, farklı disiplinlerle üretim  pratikleri ile sergi, performans, workshop, konuşma, izleme, eğitim etkinlikleri düzenlemeye odaklanmak. Tüketime değil; üretime ve deneyimlemeye alan açmak ve tıpki bir SİS'in sınırları yok etmesi gibi bütün bu sanatsal pratikler arasındaki sınırları yok etmesinden, hepsini disiplinler arası bir biçimde içine almasından dolayı alanının isminin SİS Çağdaş Sanat Alanı olması önerisinde bulunulur. 

Çapa 1

artists.

Rana Kelleci

Rana Kelleci

Artist

Nejbir Erkol

Nejbir Erkol

Artist

Gülden Ataman

Gülden Ataman

Artist

bottom of page