top of page

Alper Aydın

Founder/ Co-director

Alper Aydın


Born in Ordu in 1989, the artist graduated from Ankara Gazi University Painting Teaching Department of Sculpture. In 2010, he received training on sculpture, video and performance in Italy with the Erasmus program. He completed his doctorate at Hacettepe University Sculpture Department in 2019, following his master's degree at Gazi University with his thesis titled "Earth Art in Turkey" The artist, who investigates the physical conditions of the environment and the unique flow of nature in his works, intervenes in the land and leaves temporary traces.

Among the exhibitions he participated in are: “Till It’s Gone” Istanbul Modern (2016); “A Good Neighbour”, 15th Istanbul Biennial (2017); “Ways Out From the World”, Cappadox Contemporary Art Exhibitions (2017); “Deep Current” Heybeliada Seminary (2019). The artist has previously participated in the artist residency program at Cité des Arts and has been worked at the SAHA Studio for six months in 2019. As of January 2021, he produced for the ZK/U Guest Artist program in Berlin for 6 months.

 

1989’da Ordu’da doğan sanatçı, Ankara Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği Heykel ana sanat dalından mezun oldu. 2010 yılında Erasmus programıyla İtalya’da heykel, video ve performans üzerine eğitim aldı. “Türkiye’de Yeryüzü Sanatı” başlıklı teziyle Gazi Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitiminin ardından 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Çalışmalarında içinde bulunduğu çevrenin fiziki koşulları ve doğanın kendine has akışını araştıran sanatçı araziye müdahalelerde bulunuyor ve geçici izler bırakıyor.

Katıldığı sergiler arasında "Yok Olmadan" İstanbul Modern (2016); “İyi Bir Komşu”, 15. İstanbul Bienali (2017); “Dünyadan Çıkış Yolları”, Cappadox Çağdaş Sanat Sergileri (2017); "Günün Sonunda" OMM (2020) yer alıyor. Daha önce Paris’teki Cité des Arts’ın üç aylık misafir sanatçı programına katılan Aydın, SAHA Studio kapsamında 6 ay İstanbul da üretimde bulunmuş, 2021 Ocak ayı İtibari ile 6 ay süresince Berlin, ZK/U Konuk sanatçı programı için üretim yapmıştır.

Alper Aydın
bottom of page