top of page

Nejbir Erkol

Artist

Nejbir Erkol (b. 1995, Nusaybin/Mardin) completed her master's degree at Hacettepe University Fine Arts Institute Painting Department after completing her education at Mardin Artuklu University Fine Arts Faculty Painting Department in 2018. Taking part in many group exhibitions and projects, Erkol continued his studies and productions in the Istanbul Biennial Work and Research Program (2019-2020 ), Department Art Open Workshop Artist Program (2020) and Arter Research Program. The latest Temporary Dialects; Bridges Through My Window (Germany) took part in the 5th Mardin Biennial (The Promise of Grass). Intervening with the manner in which objects serve as agents of memory within the context of the individual, the familial and the social, Nejbir Erkol scales experiences of fragility, precarity, pain and trauma by relating to geographical space with her own physical body.The materials he uses in handling these concepts are also insecure. The language of ephemeral, fragile, consumable material is an indicator of momentarily changing situations and conditions. Erkol's artistic practice spreads to video, installation, painting and performance media. Erkol, who took part in the latest Artery Research Program (2020-2021), works on fragility based on the fact that the mortar from the border fell 97 steps away from his house in Nusaybin, the ground was wet from the rain the previous day, and thus the rocket did not explode. continues to work on it.


Education


2019-2022 Hacettepe University, Institute of Fine Arts, Painting Department (Master's)

2018-2019 Mardin Artuklu University, Faculty of Fine Arts, Painting Department (Undergraduate)


Mixed Exhibitions


2017 Photobook Exhibition: Again, Mimar Sinan University, Istanbul

2018 Mixer Sessions III, Mixer Gallery, Istanbul

2018 Artist Experience, TÜYAP, Istanbul

2018 Sit, Stand, Walk, Artnivo Gallery, Istanbul

2019 Base, Istanbul

2019 Was There, Daire Sanat, Istanbul

2019 Base Art Project II, Istanbul

2021 Temporary Dialects; Bridges Through My Window, Germany

2022 Wave Exhibition, Zülfü Livaneli Cultural Center, Ankara


Workshops and Programs


2018 Performative Bodies, Merkezkaç Art Collective, Diyarbakır

2019 “Art, Body, Space” Performance Workshop, Nesin Art Village, İzmir

2019-2020 Istanbul Biennial Work and Research Program (CAP), Istanbul

2020 Joint Works Project, A4 Atölye, Diyarbakır

2020 Open Workshop Artist Program, Daire Sanat, Istanbul

2020-2021 Arter Research Program, Istanbul

2022 The Promise of Grass, 5th Mardin Biennial, Mardin


 

Nejbir Erkol (d. 1995, Nusaybin/Mardin), Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ndeki eğitimini 2018 yılında tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Birçok karma sergi ve projede yer alan Erkol, İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı (2019-2020 ), Daire Sanat Açık Atölye Sanatçı Programı (2020) ve Arter Araştırma Programında çalışmalarına ve üretimlerine devam etti. En son Temporary Dialects; Bridges Through My Window (Almanya), 5. Mardin Bienali’nde (Çimenin Vaadi) yer aldı.


Nesnelerin birey, aile ve toplum bağlamlarında bellek taşıyıcıları olmalarını performatif jestlerle sekteye uğratan Nejbir Erkol, prekarya kavramı üzerine çalışıyor. İşlerinde kırılganlık, yaralanabilirlik, acı ve travma kavramlarını daha çok kendi bedeni ile ilişkilendirerek ele alıyor. Bu kavramları ele alırken kullandığı malzemeler de güvencesizdir. Gelip geçici, kırılgan, tüketilebilen malzeme dili, anlık olarak değişen durum ve koşulların göstergesidir. Erkol’un sanatsal pratiği video, yerleştirme, resim ve performans mecralarına yayılır. En son Arter Araştırma Programında (2020-2021) yer alan Erkol, sınırdan gelen havan topunun Nusaybin’deki evinin 97 adım uzağına düşmesi, düştüğü yerin bir önceki gün yağan yağmurdan ıslanan bir toprak olması ve bu sayede de roketin patlamamasından yola çıkarak, kırılganlıkla ilişkilenen yapıtlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.


Eğitim

2019-2022 Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı (Yüksek Lisans)

2018-2019 Mardin Artuklu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , Resim Anasanat Dalı (Lisans)


Karma Sergiler

2017 Fotobook Sergisi: Tekrar, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul

2018 Mixer Sessions III, Mixer Galeri, İstanbul

2018 Artist Deneyim, TÜYAP, İstanbul

2018 Sit, Stand, Walk, Artnivo Galeri, İstanbul

2019 Base, İstanbul

2019 Oradaydı, Daire Sanat, İstanbul

2019 Base Art Project II, İstanbul

2021 Temporary Dialects; Bridges Through My Window, Almanya

2022 Dalga Sergisi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Ankara


Atölye ve Programlar

2018 Performative Bodies, Merkezkaç Sanat Kolektifi, Diyarbakır

2019 “Sanat, Beden, Mekan” Performans Atölyesi, Nesin Sanat Köyü, İzmir

2019-2020 İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı (ÇAP), İstanbul

2020 Müşterek İşler Projesi, A4 Atölye, Diyarbakır

2020 Açık Atölye Sanatçı Programı, Daire Sanat, İstanbul

2020-2021 Arter Araştırma Programı, İstanbul

2022 The Promise of Grass, 5. Mardin Bienali, Mardin

Nejbir Erkol
bottom of page