top of page
manifesto

Sis Konuk Sanatçı Programı güzel sanatların bütün alanlarında eser verenler ile yazarlar, düşünürler, performans sanatçıları, bağımsız sanatçılar ve araştırmacıların bir araya geldiği bir program olarak kurgulanmıştır. Davetimiz üzere ortak mekanımızın bir sergi, stüdyo, sunum, oyun, anlatı ve düşünme platformuna dönüşmesine katkıda bulunacak bütün sanatçılar aynı zamanda ekolojik gıdaları ve yaşam tarzıyla olduğu kadar eşsiz güzellikteki doğasının değerini bilen ve onu koruyan insanlarının oluşturduğu hayat standardıyla halihazırda yavaş şehir (cittaslow) titrini alan Perşembe’nin (Vona’nın) ortak kültürünün de bir parçası olmalarını önemsiyor olacağız.   

Sanat kavramı üzerine söyleneceklerin tükenmeyeceğini, sanatın tam da böyle bir minvalde kendine yeni açılımlar ve anlayışlarla yeni nitelikler kazandırdığını biliyoruz. Sanat gibi insan doğasının da bu minvalde hareket etmesine öncülük eden ve sadece dünyanın değil evrenin de ekolojik dengesini gözeten; özgürlüğün yapabilmek, üretebilmek, sergileyebilmek ve en önemlisi düşünebilmekle eşdeğer olduğunu bizlere bizzat kendi çalışmalarıyla gösterebilecek sanatçılarla yol arkadaşı olacağız.

Her şiirin başka bir şairin posta kutusuna gönderilmiş bir mektup olması gibi her sanat eserinin de diğer sanatçılara gönderilmiş açık bir mektup olduğunu düşünüyoruz. Bizim posta kutumuza gönderilen mektupların ortak noktası onların hiçbir zaman tükenmeyecek bir anlatıya sahip olmalarıdır. Bizim anlatımıza… Doğanın, denizin, mutlu insanların, yavaş şehrin, Vona’nın anlatısına.

bottom of page