top of page
IGfotoğraf_edited.jpg

Merve Demirayak

Merve Demirayak (1986, Antalya), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olmuştur. “Ses Temelli Fluxus Performanslarının John Cage Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı tezi ile Akdeniz Üniversitesi GSE/Resim Anasanat Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. “Çağdaş Sanatta Ekofeminist Yaklaşımlar” başlıklı tezi ile Hacettepe Üniversitesi GSE/Resim Anasanat Dalı’nda sanatta doktora derecesi almıştır. Aynı dönemde öğrenci değişim programı kapsamında bir eğitim yılı süresince Madrid Complutense Üniversitesi’nde fotoğraf, video ve heykel pratikleri üzerine eğitim görmüştür. Ulusal ve uluslararası karma sergiler ile sempozyumlarda yer almıştır.

 

Yaşamın anlam ve işlevi üzerine sorular sorarak ürettiği erken dönem işlerinde; sıradan olanın değerine, yaşamın geçiciliğine ve doğanın döngüsel yapısına referans veren bir yaklaşım izlenirken bu dönemi takip eden süreçte insanlığın doğayla girdiği rekabeti toplumsal cinsiyet ve psikososyal süreçler üzerinden ele aldığı görülür.

Fotoğraf, dijital kolaj, enstalasyon, video, ses ve metin ağırlıklı izlenen disiplinlerarası sanat yaklaşımında metaforik imgelerin kullanımı, farklı okumalara alan açmaya çalışarak izleyiciyi kendi içine dönmeye davet eder. 

3.jpg
2.jpg
4.jpg
“Yalnız Ölü Balıklar Akıntıyı Takip Eder”, no.1, dijital kolaj, değişebilir boyutlarda, 2021.
 
“Only Dead Fish Go With The Flow”, no.1., digital collage, variable dimensions, 2021.
“Yalnız Ölü Balıklar Akıntıyı Takip Eder”, no.4, dijital kolaj, değişebilir boyutlarda, 2021.
 
Only Dead Fish Go With The Flow”, no.4., digital collage, variable dimensions, 2021.
“Yalnız Ölü Balıklar Akıntıyı Takip Eder”, no.6, dijital kolaj, değişebilir boyutlarda. 

 
“Only Dead Fish Go With The Flow”, no.6., digital collage, variable dimensions, 2021.
bottom of page